Naše ordinace

Naše ordinace naleznete na adrese:

  • Poříčany, Hořanská 108

  • Sadská, Kostelní 170


Aktuální nabídka služeb pro jednotlivce

Léčebně preventivní péče a předoperační vyšetření

Při prevenci je kladen důraz na zjištění rizikových faktorů pro vznik aterosklerózy ( ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda, ischemická choroba dolních končetin, vysoký krevní tlak) dále věnujeme pozornost záchytu a léčbě metabolických chorob, zejména cukrovce a vysokým hladinám krevních tuků. Důraz klademe na včasný záchyt rakoviny tlustého střeva, prsů a prostaty. Rozsah prevence se vždy odvíjí od individuálního rizika, které je stanoveno na základě vyhodnocení celkového zdravotního stavu lékařem. K objektivizaci uvedených chorob využíváme vlastní přístroje, které jsou řádně homologovány a pravidelně akreditovány.

Průvodce zdravotnickým systémem

Během naší péče o pacienty je běžné, že monitorujeme jejich zdravotní stav a průběh léčení i v případě odeslání na specializované pracoviště vč. hospitalizace.

Diabetes Mellitus 2. typu

Máme možnost pravidelně sledovat pacienty s cukrovkou 2. typu. Provádíme standartní prohlídku včetně EKG.

Řidičské oprávnění

Posuzujeme zdravotní způsobilost nutnou pro získání řidičského oprávnění

Zbrojní pas

Posuzujeme zdravotní způsobilost nutnou pro získání zbrojního pasu

Invalidní důchod

Posuzujeme také zdravotní stav pro získání invalidního důchodu

Aktuální nabídka služeb pro firmy

Závodní preventivní péče

Do naší praxe docházejí zaměstnanci smluvních podniků, kterým poskytujeme závodní preventivní péči (ZPP), jež vychází jak ze zákonných norem tak i ze smluvního ujednání se zaměstnavateli. V této souvislosti je kladen důraz na podrobnou analýzu zdravotního stavu ve vazbě na pracovní prostředí. I na tato vyšetření poskytujeme možnost objednání na přesnou hodinu předem, podle zájmu až do 18 hodin večer. Běžnou součásti ZPP je koncepce rekondičního programu pro zaměstnance s přímou návazností na lázeňská a rehabilitační zařízení.

Edukace v poskytování první pomoci všeobecného charakteru

Také se zaměřujeme na možná rizika vyplývající z pracovního prostředí. Konzultační činnost pro rodinné příslušníky. Součástí ZPP je i konzultační činnost pro ostatní členy rodiny vycházející ze smluvního ujednání se zaměstnavatelem.

Jsme vybaveni širokým spektrem přístrojů, proto jsme schopni většinu vyšetření udělat rovnou v naší ordinaci. Jedná se například o pletysmografii pro pracovníky v riziku chladu, spirometrii pro nosiče dýchacích přístrojů, analýzu moči i analýzu krve.

Přístrojové vybavení naší ordinace

EKG

EKG je velmi jednoduché, nenáročné a hlavně nebolestivé vyšetření, díky kterému má lékař přehled o elektrické aktivitě Vašeho srdce. Každý stah srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického napětí, které se šíří až na povrch Vašeho těla, kde ho lze snímat EKG.

CRP

CRP neboli C-Reaktivní Protein je sloučenina, která má značný význam v diagnostice mnoha nemocí. Také je významným indikátorem, který nám napoví, zda u infekce použít, či nepoužít antibiotika. Stanovuje se snadno z kapilární krve, po vpichu na špičce prstu.

Holter TK

Principem metody je ambulantní monitorování krevního tlaku obvykle po dobu 24 hodin. Krevní tlak je měřen pomocí automatizovaného přístroje oscilometrickou metodou. Podle naprogramování přístroje je pacientovi automaticky měřen krevní tlak na paži obvykle po 20 minutách v průběhu dne a cca po 1 hodině v průběhu spánku. Toto vyšetření odliší skupinu pacientů se zvýšeným tlakem u lékaře a normálními hodnotami v domácích podmínkách. ( syndrom bílého pláště). Velmi často používáme tento přístroj k posouzení kompenzace vysokého krevního tlaku, u tzv."kolísavého tlaku".

Glukometrie

Tato metoda umožňuje rychlé změření hladiny cukru v krvi z kapilární krve (po malém vpichu na bříšku prstu), což může lékaře navést k diagnóze cukrovky nebo pomoci při stanovení diagnózy v akutních stavech.

CoaguCheck

Pomocí tohoto přístroje můžeme přímo v ordinaci zjistit z kapilární krve pacienta jeho INR (ineternational normalization ratio), hodnotu, která vypovídá o srážlivosti jeho krve. Můžeme tak sledovat účinek "krev-ředící" terapie a operativně jí upravovat dle aktuálních hodnot.