Ceník služeb a zdravotních úkonů

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou pro registrované pacienty (dle Vyhlášky MZ ČR 467 ze dne 8.9.1992 není zdravotní péče, která nesleduje léčebný cíl hrazena zdravotními pojišťovnami) Vyšetření a vydání potvrzení či posudku na žádost pacienta či zaměstnavatele nesouvisející s léčebně preventivní péčí: 

Výpis ze zdravotní dokumentace

300 Kč

Vyšetření na nový řidičský průkaz

600 Kč

Vyšetření zdravotní způsobilosti k řízení mot. vozidla nad 65 let            

500 Kč

Vyšetření pro vydání zbrojního pasu

800 Kč

Vstupní/periodická/mimořádná/výstupní prohlídka pro zaměstnance

500 Kč

Potvrzení přihláška na vysokou (střední) školu

100 Kč

Vyšetření k vydání zdravotního průkazu

500 Kč

Zdravotní průkaz na dobu určitou (studenti - brigáda)

150 Kč

Výpis pro pojišťovnu dle náročnosti

300 Kč - 700 

Bolestné - vyplnění dotazníku dle náročnosti

300 Kč - 700 

Očkování na vlastní žádost (bez očkovací látky)

200 Kč

Vystavení kopie ztracené PN

100 Kč

Potvrzení o změně pobytu v PN

150 Kč

Telefonické objednání na vlastní žádost na vyšetření do jiné ordinace

50 Kč

Vyšetření před lázeňskou léčbou (samoplátci)

500 Kč

Vyšetření před interrupcí na vlastní žádost

700 Kč

Administrativní úkon (za každých započatých 15 minut)

200 Kč

Vyšetření na alkohol

500 Kč

Jeden odběr krve na alkohol

100 Kč

Fyzikální vyšetření na vlastní žádost

700 Kč

Platnost od 1.1.2024